Foto: Marc Moussault

Cultuur binnen de Dijken

Welkom op de website van stichting Cultuur binnen de Dijken. Het doel van de stichting is om kunst- en cultuurparticipatie te bevorderen in plattelandsgemeenten en kleine dorpskernen. Zowel het beleven van, alsook het actief participeren in kunst en cultuur. De stichting wil dit realiseren door het ontwikkelen en uitvoeren van concrete projecten en activiteiten met verschillende kunstdisciplines. We richten ons op verschillende leeftijdsgroepen, oud en jong, of juist op samenwerking tussen de generaties. De projecten hebben altijd ook een maatschappelijke doel.

Actueel